Πάνω Frame [668xX]
Ελληνικά English
Αρχική σελίδα Περισσότερα
 
Κατηγορίες
Επικοινωνία Περισσότερα
Sitemap Περισσότερα
Εταιρικά Νέα Περισσότερα
Newsletter Περισσότερα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ » Καταχώρηση

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ενός ανελκυστήρα, εξουσιοδοτημένος φορέας ελέγχου επιβεβαιώνει την καλή κατάσταση και λειτουργία του και εκδίδει το πιστοποιητικο αρχικου ελεγχου ανελκυστήρα. Το πιστοποιητικό αυτό, μαζί με σείρα από δικαιολογητικά, που συν της άλλης αποδεικνύουν την ανάθεση συντήρησης του εγκατεστημένου πλέον ανελκυστήρα σε νόμιμο συνεργείο συντήρησης, κατατίθενται στις Διευθύνσεις Ανελκυστήρων στους κατ τόπους Δήμους με σκοπό την καταχώρηση του ανελκυστήρα στο μητρώο ανελκυστήρων.Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης, οι Δήμοι αποστέλλουν στον ιδιοκτήτη – διαχειριστή την άδεια λειτουργίας του ανελκυστήρα και θεωρημένο βιβλιάριο παρακολούθησης, το οποίο παραμένει στην κατοχή του ιδιοκτήτη – διαχειριστή και ενημερώνεται από το υπεύθυνο συνεργείο συντήρησης του ανελκυστήρα σε κάθε επίσκεψή του. Η άδεια λειτουργίας του ανελκυστήρα ανανεώνεται ανά τακτά διαστήματα, ενώ για την ανανέωσή της απαιτείται να προσκομιστεί πιστοποιητικό κεντρίκου ελέγχου ανελκυστήρα που εκδίδεται και πάλι από τους εξουσιοδοτημένους φορείς, ύστερα από επανέλεγχο που πραγματοποιούν στον ανελκυστήρα.


Banner Κάτω 1 [320xX] Banner Κάτω 2 [320xX] Banner Κάτω 3 [320xX]