Πάνω Frame [668xX]
Ελληνικά English
Αρχική σελίδα Περισσότερα
 
Κατηγορίες
Επικοινωνία Περισσότερα
Sitemap Περισσότερα
Εταιρικά Νέα Περισσότερα
Newsletter Περισσότερα
ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

Κυλιόμενες κλίμακες                                                                                                                                                   Οι κυλιόμενες κλίμακες εγκαθίστανται σε εμπορικά καταστήματα, χώρους δημόσιας χρήσης και γενικότερα όπου υπάρχει ανάγκη για συνεχή ροή και εξυπηρέτηση κοινού μεταξύ διαφορετικών επιπέδων.

Κυλιόμενοι διάδρομοι
Οι κυλιόμενοι διάδρομοι εγκαθίστανται όπου υπάρχει ανάγκη για συνεχή ροή και εξυπηρέτηση κοινού και εμπορευμάτων στο ίδιο ή σε διαφορετιό επίπεδο. Ενδείκνυνται για εμπορικά κέντρα , δημόσιους χώρους με μεγάλη κίνηση όπως αεροδρόμια και εξυπηρετούν τη γρήγορη και ξεκούραστη διακίνηση του κοινού. Διακρίνονται σε οριζόντιους ή επικλινείς διαδρόμους.

    

Banner Κάτω 1 [320xX] Banner Κάτω 2 [320xX] Banner Κάτω 3 [320xX]