Πάνω Frame [668xX]
Ελληνικά English
Αρχική σελίδα Περισσότερα
 
Κατηγορίες
Επικοινωνία Περισσότερα
Sitemap Περισσότερα
Εταιρικά Νέα Περισσότερα
Newsletter Περισσότερα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ » Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ενός ανελκυστήρα, εξουσιοδοτημένος φορέας ελέγχου επιβεβαιώνει την καλή κατάσταση και λειτουργία του και εκδίδει το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου ανελκυστήρα. Το πιστοποιητικό αυτό, μαζί με άλλα δικαιολογητικά, κατατίθεται στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με σκοπό την καταχώρηση του ανελκυστήρα στο μητρώο ανελκυστήρων. Ο ανελκυστήρας αποκτά άδεια λειτουργίας και βιβλιάριο παρακολούθησης. Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα απαιτείται να προσκομιστεί πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρα που εκδίδεται και πάλι από τους εξουσιοδοτημένους φορείς, ύστερα από επανέλεγχο που πραγματοποιούν στον ανελκυστήρα για την εξακρίβωσης της καλής λειτουργίας του. Η μέριμνα για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα (αρχική και περιοδική) είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη – διαχειριστή και τυχόν παράληψή της επιφέρει αυστηρές κυρώσεις, όπως χρηματικό πρόστιμο και ακόμη και τη διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008).Να σημειώσουμε εδώ ότι, η παράταση που είχε δοθεί για την ανακαίνηση και πιστοποίηση των υφιστάμενων ανελκυστήρων ώστε να εξασφαλιστεί η εκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου ή αρχικού (αν δεν υπάρχει άδεια λειτουργείας),έληξε στα τέλη του 2011

Banner Κάτω 1 [320xX] Banner Κάτω 2 [320xX] Banner Κάτω 3 [320xX]